Mijn Implantaat

Bij een tandimplantaatbehandeling is het gebruikelijk om vooraf een offerte te ontvangen. Maar waarom is dit eigenlijk nodig? Het plaatsen van een tandimplantaat is een op maat gemaakte behandeling die afhankelijk is van verschillende factoren, zoals het aantal implantaten, de locatie van de implantaten en eventuele bijkomende behandelingen zoals botopbouw. Daarom is het belangrijk dat de behandelaar een nauwkeurige inschatting maakt van de kosten voor de specifieke situatie van de patiënt.
Het opstellen van een offerte biedt duidelijkheid over de totale kosten van de behandeling en voorkomt onverwachte verrassingen achteraf. Daarnaast biedt het jou als patiënt de mogelijkheid om de kosten te bespreken met de behandelaar en eventueel te bekijken welke kosten er door de verzekering worden vergoed. Een offerte biedt dus niet alleen transparantie over de kosten, maar geeft ook de kans om een weloverwogen beslissing te nemen.

Hoe ziet een offerte eruit?

Een offerte voor een tandimplantaatbehandeling bestaat uit verschillende codes, die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Deze codes zijn een combinatie van letters en cijfers en hebben als doel om duidelijke offertes en nota’s te krijgen. Elk onderdeel van de behandeling heeft dus een eigen code met daarbij de vaste bedragen die de behandelaar mag rekenen. Op deze manier krijg je als patiënt inzicht in de kosten van de behandeling en voorkom je onverwachte kosten achteraf.

Offertehulp: wat betekenen de codes op de offerte?

Deze code bevat de voorlichting over de behandeling, het bekijken van de situatie in de mond en het uiteindelijk vaststellen van wat de beste behandelmethode is.

Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de te trekken tand of kies wordt er gebruik gemaakt van de code h11 of h35. Wanneer er nog eigen tanden aanwezig zijn die moeten worden getrokken zijn extracties nodig. Een extractie is niets anders dan het trekken van één tand of kies. De behandelaar noemt dit ‘extraheren’ en het weghalen van één tand of kies is daarmee een extractie. De code H11 wordt hiervoor gebruikt op de offerte.

Drie codes die kunnen voorkomen op de offerte zijn X21, X22 en X25. Waar het op neerkomt is het volgende; Het zijn alle drie codes die een foto betekenen. Afhankelijk van de situatie in jouw mond, de stand van het bot en zenuwen in de kaak beslist de behandelaar wat voor soort foto gemaakt moet worden. Soms is het een overzichtsfoto en soms is het een 3D-scan voor gedetailleerde informatie. Je kunt er van uit gaan dat de behandelaar de best mogelijke optie kiest, dit met als doel de implantaten zo goed mogelijk te kunnen plannen.
Drie codes die kunnen voorkomen op de offerte zijn X21, X22 en X25. Waar het op neerkomt is het volgende; Het zijn alle drie codes die een foto betekenen. Afhankelijk van de situatie in jouw mond, de stand van het bot en zenuwen in de kaak beslist de behandelaar wat voor soort foto gemaakt moet worden. Soms is het een overzichtsfoto en soms is het een 3D-scan voor gedetailleerde informatie. Je kunt er van uit gaan dat de behandelaar de best mogelijke optie kiest, dit met als doel de implantaten zo goed mogelijk te kunnen plannen.
Voor het implantaat bestaat er een aparte code voor het materiaal wat gebruikt wordt, het implantaat zelf. De behandelaar koopt dit in en rekent hiervoor het bedrag aan de patiënt. Voor het implantaat zie je daarom op de offerte of nota de code J057 met een bedrag. Dit bedrag staat dus voor de kosten van het implantaat.
Ik kan me voorstellen dat deze code en omschrijving onbegrijpelijk is. Ik leg het je graag uit; Een healing abutment is de medische term voor het afsluitdopje op het implantaat. Als je net behandeld bent en er kan nog geen kroon, noodkroon of kunstgebit geplaatst worden, dan willen we natuurlijk het implantaat in de kaak goed afsluiten. Dit bevordert de genezing en zo blijft deze goed schoon en heelt het implantaat goed in. Het zogenoemde “healing abutment” is hetgeen dat geplaatst wordt. Hiervoor gebruiken we code J042.
In enkele gevallen kan er meteen na implanteren een tijdelijke kroon op een implantaat verschroefd worden. Dit wordt meestal gedaan wanneer het een voortand betreft om ervoor te zorgen dat de patient niet met een gat of tijdelijk uitneembaar plaatje hoeft te lopen. Hiervoor wordt de code j87 gerekend.
Wanneer er een kroon op het implantaat komt, wordt de behandeling hiervoor met code R34 aangeduid. Deze code staat voor het plaatsen van de kroon. Een aantal handelingen die hierbij komen kijken zitten ook in deze code.
Op sommige offertes zie je bij bepaalde codes een losse toegevoegde regel. Deze regel is ‘materiaal- en techniekkosten’. Vanuit de NZa mag de behandelaar naast een code ook deze kosten in rekening brengen. Ik leg je graag uit wat dit betekent en waarom het er staat; Materiaal kan per behandeling verschillen. Ook per persoon. Bijvoorbeeld een extra afdekschroef die noodzakelijk is. Of de kosten voor de uiteindelijke kroon. Dat valt allemaal onder materiaal- en techniekkosten.
Wanneer je een kunstgebit op implantaten krijgt, de zogenaamde overkappingsprothese op implantaten, zie je op de offerte en nota ook één of meerdere P-codes staan. Deze codes hangen allemaal samen met het de overkappingsprothese. Afhankelijk of je een kunstgebit voor de onderkaak, bovenkaak of allebei krijgt hebben deze P-codes ook een nummer. Al deze codes staan voor het uiteindelijke kunstgebit.